page view image

Glogerfestspillene 2020 - Norske komponisters søken mot det endeløse

Arrangementsinformasjon

Konserten til Musikklinja ved Kongsberg videregående skole er, som alltid, opptakten til Glogerfestspilluken. En konsert som kjennes i hele kroppen. Elevenes energi og musikalitet er blitt et av høydepunktene for mange. De fremfører korverk i tillegg til instrumentale innslag.

Even when he is silent er et korverk av Kim André Arnesen som har vakt stor internasjonal oppmerksomhet. Teksten er et kort dikt som ble funnet på veggen i en konsentrasjonsleir etter 2. verdenskrig. Det er et uttrykk for håp og lengsel etter det som finnes, men som man ikke ser, om menneskers evne til å løsrive seg fra faktiske omstendigheter ved å tro og håpe på noe større og bedre.

Elevene fremfører også stykket Wintersongs av Ola Gjeilo. Ola er en av Norges aller mest fremførte komponister i vår tid. Tonespråket kan sammenlignes med andre nåtidige komponister som Kim André og Eric Whitacre. Felles for disse er et tonespråk som befinner seg et sted mellom det tradisjonelle og det eksperimentelle.

Utøvere: Elever og lærere på Musikklinja ved Kongsberg videregående skole.

Billett: Fra 200,- til 300,- / student og barn 100,-

glogerfestspillene kongsberg kongsbergkirke buskerud musikklinja kongsbergvideregåendeskole musikk klassiskmusikk