page view image

Glorosae Virginis Mariae - Schola Sanctae Sunnivae

Arrangementsinformasjon

Bergen kirkeautunnale - Festival for kirkekunst og musikk 2015

Schola Sanctae Sunnivae

Schola Sanctae Sunnivae og perkusjonistene Lars Sitter og Espen Aalberg med den fantastiske konserten "Glorosae Virginis Mariae" i Mariakirken.

Om ensemblet

Trondheimsensemblet Schola Sanctae Sunnivae er et av få ensembler som tar vare på gregoriansk sang knyttet til Nidaros og norsk middelalderhistorie. Ensemblet har hittil initiert restaurering og dokumentert store deler av det gregorianske materialet som er bevart fra Nidaros og som nå befinner seg ved Det Kongelige Bibliotek i København.

Schola Sanctae Sunnivae er et vokalensemble med 14-18 kvinnelige sangere på høyt nivå. Helt siden starten i 1992 har Schola Sanctae Sunnivae sett det som sin hovedoppgave å restaurere, dokumentere og presentere gregoriansk sang fra tidlig middelalder. Ensemblet ble startet av dirigent Anne Kleivset som siden har vært dirigent og kunstnerisk leder. I 2009 ble ensemblet utnevnt til pilegrimskor tilknyttet Nidaros Pilegrimsgård.

Ensemblet anser det som svært viktig å formidle den gamle middelaldersangen samtidig som den går i møte med ulike sjangre og nyere kunstneriske uttrykk. Schola Sanctae Sunnivae har derfor utviklet egne forestillinger, holdt utallige konserter på ulike arenaer og har samarbeidet med blant annet jazzmusikere, folkemusikere, symfoniorkester, sinfonietta, skuespillere og dansere. (Eksempelvis: TrondheimSolistene, Trøndelag Teater, Svein Tindberg, Henning Sommerro, Trondheim Symfoniorkester, Erik Bye, Ruth Tellefsen, John Pål Inderberg, Hildegunn Eggen, Espen Skjønberg, Mona Hofland, Wolfgang Plagge, Nils Petter Molvær og Maja Ratkje).
Ensemblet har holdt konserter i mange land, blant annet Belgia, Estland, Tsjekkia, Ungarn og Spania.

Schola Sanctae Sunnivae har bygd opp en omfattende kompetanse innen gregoriansk sang, både når det gjelder teori, formidling og framføring. Ensemblet som samarbeider med Europas fremste ekspertise innen feltet, høster stor anerkjennelse for sin virksomhet i inn- og utland og er en unik ambassadør for Trondheim og Norge.

Scholaens kontinuerlige virksomhet gjennom 20 år har blant annet resultert i 4 CD-produksjoner; Fingergullofficiet (KKV 1997), Rex Olavus (KKV 2000), St.Johannes officium (KKV 2006) og In Nativitate Beatae Mariae Virginis (2L 2010).  Ensemblet går i juni 2014 i gang med nyinnspilling av Fingergullofficiet, denne gangen av hele verket i nyrestaurert utgave. 2L vil også denne gangen stå bak produksjonen. 

Se også sunnivae.com


kor
festival
schola
sanctae
sunniva
sunnivae
mariakirken