page view image

Glogerfestspillene 2019 - Stjernenatt

Arrangementsinformasjon

Uforløst kjærlighet og søken etter sitt livs lykke kan bli til vidunderlig musikk. Og nettopp musikk til en fjern elskede, har inspirert denne stjernenatten i Kongsberg kirke. Ludvig van Beethovens berømte (og eneste) sangsyklus An die ferne Geliebte (Til den fjerne elskede) fra 1816 er stadig gjenstand for forskning. Verket er tilegnet Beethovens mangeårige velgjører fyrst Joseph von Lobkowitz, og mye tyder på at samlingen er en dødsmesse over fyrstens hustru. Andre mener sangene har sammenheng med komponistens eget brev til en “udødelig elskede” i 1812. Franz Liszt lot seg inspirere av tekst og musikk i sin transkripsjon av Beethovens syklus.

Konserten avsluttes med den mektige cellosonaten av Sergei Rachmaninov fra 1901. Rundt århundreskiftet befant komponis­ten seg i en livskrise. Etter nesten tre år med skrivesperre og søken, fikk han hjelp av hypnose. Cellosonaten var blant de første større verkene etter krisen, og ble tilegnet Rachmani­novs nære venn; den eminente cellisten Anatoliy Brandukov.

Program:
LUDVIG VAN BEETHOVEN (1770–1827)
An die ferne Geliebte, opus 98
1. Auf dem Hügel sitz ich spähend. 2. Wo die Berge so blau. 3. Leichte Segler in den Höhen. 4. Diese Wolken in den Höhen. 5. Es kehret der Maien. 6. Nimm sie hin denn, diese Lieder.
Halvor Festervoll Melien, BARYTON og Thormod Rønning, KLAVER

FRANZ LISZT (1811–1886)
An die ferne Geliebte
1. Andante esspressivo. 2. Poco Allegretto. 3. Allegro assai. 4. Allegro. non tanto, con grazia e sentimento. 5. Vivace. 6. Andante con moto.
Christian Ihle Hadland, KLAVER

SERGEI RACHMANINOV (1873–1943)
Cellosonate i g-moll, opus 19
1. Lento - allegro moderato. 2. Allegro scherzando. 3. Andante. 4. Allegro mosso.
Andreas Brantelid, CELLO og Christian Ihle Hadland, KLAVER

Billett: Ordinær 400,- / honnør 300,- / student og barn 100,-

Frustrated love and the search for happiness can be sources of wonderful music. And music addressed to a distant lover is the focus of this concert in Kongsberg Church. Ludvig van Beethoven's famous (and only) song cycle An die ferne Geliebte (to a distant lover) from 1816 has been a subject of constant research. The work is dedicated to Beethoven's long-standing benefactor Prince Joseph von Lobkowitz, and there is much to suggest that the collection is a requiem for the Prince’s wife. The concert also includes the pow

glogerfestspillene stjernenatt kongsbergkirke kongsberg musikk klassisk buskerud