page view image

Fra Vestbredden

Arrangementsinformasjon

Gjennom to perioder i 2014 og 2015 var Leif Magne Helgesen ledsager på Vestbredden utsendt av Kirkenes Verdensråd. Boka gir gjennom tekst og bilde et tett portrett av menneskenes liv i et konfliktfylt område.

helgesen søndag kapittel kapittel15