page view image

Transatlantiske forbindelser #2 Gombrowicz og Fløgstad

Arrangementsinformasjon

I en serie på to arrangementer setter vi fokus på litterære forbindelser mellom Europa og Sør-Amerika. Lørdag om linjer mellom Polen, Skandinavia og Søraamerika. Kjartan Fløgstad forteller blant annet om skandinavisk litterær inspirasjon i latinamerikansk litteratur. Agnes Banach presenterer oversettelsen av Gombrowicz' Trans-Atlantyk


Trans-Atlantyk er uten tvil Witold Gombrowicz’ mest personlige roman, og den eneste hvor handlingen utspiller seg i Argentina. Romanens «Witold» ankommer – likesom forfatteren selv – Buenos Aires høsten 1939. Da nyheten om krigsutbruddet tilflyter ham, bestemmer han seg for ikke å returnere til Polen, enda beslutningen gjør ham sårbar for anklager om desertasjon. Han oppsøker det polske eksilmiljøet på jakt etter jobb og sosialt fellesskap, og blir eksponert for dette miljøets lammelse og kollektive skyldfølelse.

Agnes Banach har bevist at vi endelig har fått en kapabel Gombrowicz-oversetter i Norge – med sin framifrå oversettelse av storverket Dagboken. Nå ha hun også klart å formidle en bok som synes nesten uoversettelig.

Også Kjartan Fløgstad har et forhold til den polske forfatteren, og ikke minst, et sterkt forhold til Gombrowicz' eksil, Buenos Aires. Han er en av de viktigste formidlerne av Sør-Amerikansk kultur her i landet, og holder her et innlegg om Skandinavias tilstedeværelse i den latinamerikanske litteraturen.

Arrangementet er støttet av Polens ambassade i Norge.

fløgstad kapittel lørdag karlsvik kapittel15