page view image

B-Movie: Lust & Sound in West-Berlin (2015)

Arrangementsinformasjon

Visually stunning documentary about West Berlin in the 70s and 80s. Starring Nick Cave and Blixa Bargeld.

The film is narrated from the perspective of Briton Mark Reeder, who moved to Berlin because of the unique music scene. Collages of film footage reflects an era where music, art and freedom flourished.

Director: J. A. Hoppe, H. Lange, K. Maeck
Nationality: German
Language: German w / English subtitles
Length: 92 min

---

Visuelt slående dokumentar om Vest-Berlin fra slutten av 70-tallet og utover 80-tallet. Med blant andre Nick Cave og Blixa Bargeld.

Filmen er fortalt gjennom perspektivet til engelskmannen Mark Reeder som flyttet til Berlin på grunn av den unike musikkscenen. Collager av  filmopptak speiler en epoke hvor musikk, kunst og frihet blomstret. 

Regi: J. A. Hoppe, H. Lange, K. Maeck
Prod. land: TYS
Språk: Tysk m/engelsk tekst
Lengde:  92 min


 

film fredag aftenbladkort english kapittel15