page view image

Glogerfestspillene 2023 - Ode til Gloger

Arrangementsinformasjon

Årets festivaltema, FORRYKT, har vært til stor inspirasjon for lærere og elever på kulturskolen i valget av repertoar. Programmet inneholder introvert galskap som kommer fra dypet i menneskesinnet til de store uttrykkene galskapen også kan vise. På denne konserten opptrer de eldste og mest erfarne av kulturskolens elever. Utdeling av Jonas B. musikkpris. 

Utøvere: Kongsberg kulturskoles elever på musikk, teater, kunstfag og skapende skriving og Cecilie Løken Hesselberg, FLØYTE.

glogerfestspillene gloger kongsbergkirke kongsberg musikk kulturskolen kongsbergkulturskole klassiskmusikk odetilgloger