page view image

Salmens forvandlinger: En lille dansk salmehistorie

Arrangementsinformasjon

Bjørgvin Kirkeakademi

Erik A. Nielsen (f. 1941) er professor i dansk litteratur, og har forsket og publisert i skjæringspunktet mellom litteraturvitenskap, teologi og kunsthistorie.
Forfatterskapet omfatter blant annet litteraturhistorie, billedkunst, retorikk og liturgikk, samt biografier over salmedikterne Kingo og Brorson.

Hans mer teologiske produksjon inkluderer blant annet "Den skjulte gudstjeneste» (1987), «Solens fødsel» (1998) og trebindsverket «BILLEDSPROG» («Kristendommens retorik» (2009), «Thomas Kingo» (2010) og «H.A. Brorson» (2013), et verk som avsluttes med et ikonografisk leksikon over det kristne billedsprog, med arbeidstittelen "LEKS­IKON". Dobbel­forelesningen hans tar særlig for seg Kingo, Brorson og Grundtvig, og vil suppleres av salmesang.

Bjørgvin Kirkeakademi er en selvstendig bevegelse som ble stiftet i samarbeid med Bergen domkirke menighet, Studentmenigheten og Bymisjonen i Bergen.
Akademiet ønsker å være:
En bevegelse som tar kirkens kulturansvar på alvor.

Et forum for fordypning og meningsbrytning om tidsaktuelle problemer i kultur og samfunnsliv, så vel som om de evige spørsmål.
Et fristed som fremmer dialog og kommunikasjon mellom kirken og grupper innen kultur og samfunnsliv, hvor mennesker kan møte respekt for eget ståsted.

Erik A. Nielsen, foredrag Bjørn Lien, orgel


120 min inkludert pause
Dørene åpnes 20 minutter før foredragsstart.

autunnale kirkeautunnale salme salmehistorie kirkeakademi foredrag orgel