page view image

Karstein Askeland

Arrangementsinformasjon

Karstein Askeland studerte kirkemusikk ved Bergen musikkonservatorium og Frankfurt am Main. Han avla diplomeksamen i 1985 og konserteksamen to år senere.

Han debuterte i Oslo Konserthus i 1986. Siden da har han konsertert over store deler av Europa, i Russland, USA og i Sør­Amerika. I nært samarbeid med sentrale norske komponister har han lagt ned et betydelig arbeid for ny norsk musikk og urframført flere verker.

I 1987 ble Askeland ansatt som kantor i Bergen kirkelige fellesråd og i 2001 overtok han kantorstillingen ved Mariakirken i Bergen domkirke menighet, og siden 2009 har han gjort tjeneste i Bergen domkirke. Han underviser i orgelspill ved Griegakademiet, institutt for musikk (UiB) og i 25 år var han fast organist i Bergen Filharmoniske Orkester.

Program:

Dietrich Buxtehude (1637­1707)
Preludium i g BuxWV149
Choralbearb. Ein’ feste Burg ist unser Gott Bux WV 184 Georg Böhm (1661­1733)
Choralpartita Herr Jesus Christ, dich zu uns wend Johann Ludwig Krebs (1713­1780)
Choralbearb. Herzlich lieb hab ich dich, o HerrJohann Sebastian Bach (1685­1750)
Gigue­Fuge, G­Dur BWV 577
Robert Schumann (1810­56)
Fuge nr. 3 over navnet B­A­C­H op. 60
Johann Sebastian Bach
Triosonate nr. 3, d­moll BWV 527
Andante – Adagio e dolce – Vivace
Johann Sebastian Bach
Fra Clavierübung IIIWir glauben all‘ an einen Gott BWV 680

Dørene åpnes 30 minutter før konsertstart 
Fri entrè for ledsager, og barn til og med 15 år 

kor autunnale kristin jakobskirke asbjørnsen