page view image

Vaage og Aagaard-Nilsen (Collegiûm Mûsicûms kor og orkester)

Arrangementsinformasjon

Collegiûm Mûsicûms kor og orkester fremfører to nyskrevne bestillingsverk innen den kirkemusikalske samtidsmusikken.

Høgsongen av Knut Vaage, for sopran, baryton, kor og orkester, urfremført av Collegiûm Mûsicûm på Borealis i mars 2010 med støtte fra Det Norske Komponistfond. Høgsongen er basert på Salomos høysang. Vaage har selv uttalt at «bodskapen i teksten opplever eg som ei samanhengjande og høgstemt hylling av kjærleiken. Teksten framstår med ei slik poetisk kraft at det er vanskeleg å realisera ei tonesetjing med tilsvarande nivå.»

Ars Vivendi, eller De syv levemåter av Torstein Aagaard-Nilsen, for kor, vibrafon og strykeorkester, urfremføres på Bergen Kirkeautunnale 2014 med støtte fra Norsk kulturråd og Komponistenes vederlagsfond.

Torstein Aagaard-Nilsen henter teksten fra tar Georg Johannesens (1931-2005), Ars Vivendi, eller De syv levemåter (1999). Diktet er basert på de syv dydene, tro, håp, kjærlighet, mot, måtehold, rettferd og klokskap, og har referanser til mytologi og Bibelen. Konserten sammenfaller med det årlige Georg Johannesen-seminaret, og vi håper at flere interesserte derfra vil finne veien til kveldens urfremførelse.

Begge verkene vil i ettertid bli spilt inn i Johanneskirken i Bergen. Prosjektet er således et viktig bidrag både for å få nyskrevet musikk tilgjengeliggjort og for å fremme samtidsmusikk med en kirkelig forankring. Prosjektet representerer også Collegiûm Mûsicûms første CD-innspilling.

Knut Vaage      Høgsongen (40’)
Torstein Aagaard-Nilsen  Ars Vivendi (25’) URFREMFØRING

Collegium Musicum Kor og Orkester
Mari Eriksmoen, sopran
Halvor F. Melien, baryton
Eivind Gullberg Jensen, dirigent

Mari Eriksmoen

Eivind Gullberg Jensen

Halvor Festervoll Melien

Håkon Matti Skrede

Knut Vaage


Torstein Aagard Nilsen

Dørene åpnes 20 minutter før konsertstart
Fri entrè for ledsager, og barn til og med 15 år


kor autunnale johanneskirken collegium musicum vaage eriksmoen urfremføring