page view image

Thor Magnusson : Fermata/Völuspá : Borealis 2017

Arrangementsinformasjon

Thor Magnusson
Fermata / Völuspá
Utstillingsåpning og performance // 22:00 // varighet 60 min 

Ved å la vidt forskjellige uttrykk som live-koding og eldre nordisk litteratur støte sammen, presenterer Thor Magnusson et nytt verk som inneholder norrøn kveding av Bergsveinn Birgisson, fri improvisasjon med vokalist Sofia Jernberg og gitarist Michal Matejka, samt romliggjorte mikrotonale droner fra Thors unike instrument, trenoskopen.

Trenoskopens notasjon behandles gjennom live-kodingen og lydene representeres projisert som et stort grafisk partitur. Den visuelle framtoningen illustrerer den fundamentale harmonikken i enkelttonene, i tillegg til høyttalerplassering og noter som beveger seg i det spektrale og fysiske rommet som vedvarende avtrykk utmeislet av instrumentalisten.

På Borealis vil Thors nye verk kombinere trenoskopens droner med en opplesning av Voluspå, det norrøne diktet fra den Eldre Edda; en anonym samling fra norrøn tid som underbygger den nordiske arven, og som denne kvelden vil bli fremført i overlappingen mellom opplesning og sang. I tillegg vil det bli lydlige intervensjoner på orgelet i Nykirken, og de teksturiske og gutturale improvisasjonene fra Sofia og Michal vil bringe sammen eldre musikktradisjoner med den frie improvasjonens ville energi.
samtidsmusikk
festival
lydkunst
støy
utstilling
bergen
musikk
lydinstallasjon
rom8
eksperimentellmusikk
borealis
borealisfestival
nykirken