page view image

Jan Erik Vold: Obstfelder og modernismen

Arrangementsinformasjon

Sigbjørn Obstfelders tidlige død i 1900 ga modernismen en brå slutt i Norge, og det er utgangspunktet for Jan Erik Volds foredrag om Obstfelder. Etter 1905 skulle en nasjonal identitet baseres på tradisjon, ikke nyskapning og modernisme. Men Obstfelder ble Nordens apostel for den lyriske modernismen, og kom til å inspirere blant annet Jan Erik Vold.

Jan Erik Vold debuterte med diktsamlingen mellom speil og speil, og har en lang produksjon bak seg. Han er en av våre mest leste og innflytelsesrike lyrikere, og er i år aktuell med Kánon / kannon / kanón en krønike om litterær kvalitet.

obstfelder150år
lørdag
kapittel16
vold
a-kort
gyldendal