page view image

Obstfelderseminaret: Jeg

Arrangementsinformasjon

En prests dagbok av Sigbjørn Obstfelder var en av de første, moderne jeg-romanene på norsk. Det fremmedgjorte jeget kjennetegner både denne og andre tekster av 150-årsjubilanten.

Obstfelder-jubileet og Nasjonalbiblioteket går i dette seminaret sammen om å utforske det fiktive og biografiske jeget hos Obstfelder, og sporene etter forfatteren i skandinavisk samtidspoesi.

Sammen med Kapittel-festivalen inviterer Obstfelder 150 år og Nasjonalbiblioteket til åpent seminar på Sølvberget, Stavanger kulturhus. 

Program:

11.00: Velkommen v/Marte-Kine Sandengen, utstillingsansvarlig ved Nasjonalbiblioteket

Ingrid Nielsen: «Min sjæl er solen.» Om sansning og overskridelse i En prests dagbog

Trond Haugen: Sansen for det moderne jeg. Sigbjørn Obstfelder 150 år.

11.50-12.00: Pause

12.00: Innlegg og samtale

Dan Aleksander Andersen: Arven etter Obstfelder og det fremmedgjorte jeget i skandinavisk samtidspoesi.

Avsluttende samtale med Dan Aleksander Andersen, Ingrid Nielsen og Trond Haugen. Samtaleleder: Trond Haugen.

Ingrid Nielsen er førsteamanuensis i nordisk litteratur, og arbeider ved Universitetet i Stavanger. Våren 2016 utga hun diktsamlingen Hemmelig, men aldri som en tyv.

Trond Haugen er forskningsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket med doktorgrad i allmenn litteraturvitenskap. Haugen har vært kritiker for Klassekampen, Dagsavisen og Morgenbladet. Seneste bokutgivelse: Å bli en stemme. Nye studier i Camilla Colletts forfatterskap (red.) (2014). 

Dan Aleksander Andersen er forfatter og forlagsredaktør i Cappelen Damm. Våren 2016 ga han ut diktsamlingen Flaggtale.

Seminaret er gratis.

 

fredag
kapittel16
obstfelder150år