page view image

Hanne Lillebo: Obstfelder

Arrangementsinformasjon

Hvem var denne forfatteren som døde bare 33 år gammel, men som likevel rakk å erobre en plass i litteraturhistorien? Hva førte ham fra Stavanger til Chicago, og hvordan hadde det seg at han endte sine dager i København?

Cand. philol, forfatter og freelancer Hanne Lillebo og foreleser om Sigbjørn Obstfelder. Hun arbeider med en biografi om Sigbjørn Obstfelder og er daglig leder for Nordisk poesifestival Rolf Jacobsen-dagene.

Lillebo fikk tildelt Noreger-stipendet på 50.000 for arbeidet med Obstfelder biografi. Ved tildelingen i Stavanger sa hun: "Sigbjørn Obstfelders litteraturhistoriske posisjon og den oppmerksomhet som forfatterskapet hans fremdeles får, gjør at det er behov og interesse for en ny og fullstendig biografi om ham både innen det akademiske miljø og blant alminnelig litteraturinteresserte. Mitt mål er å skrive en biografi som retter seg mot en bred lesergruppe."

onsdag
lillebo
kapittel16