Karius og Baktus

Arrangementsinformasjon

NB! Nytt klokkeslett første forestilling er 11.30

Diorama spiller Karius og Baktus på Glenghuset

gleng
glenghuset
sarpsborg
østfold
karius
baktus
kariusogbaktus
diorama