Sue Tompkins : Utstillingsåpning : Borealis 2018

Arrangementsinformasjon

Sue Tompkins
Utstillingsåpning
Lydgalleriet, Østre, Østre Skostredet 3
Utstillingsåpning 17:30 // varighet 60 min
Gratis

Utstillingen står i perioden 08.03–01.04
Eksklusiv visning av Luke Fowlers film Country Grammar i 2. etg på Østre i forbindelse med åpningen. Kun denne ene visningen.

Kunstneren Sue Tompkins jobber med tekst som stedfortreder for både lyd og mening, og åpner en ny utstilling med tekstbaserte kunstverk på Lydgalleriet.
Hun henter inspirasjonen sin fra hendelser i hverdagen og erfaringer derfra, som hun igjen setter inn i en annen kontekst gjennom skriving – og gir det en ny form for rytme på papiret. Gjennom arbeidet sitt overfører hun performative elementer som rytme, tempo og komposisjon over til gallerirommet i form av todimensjonale arbeider som henger på veggene. 
Åpningen av Sue Tompkins’ utstilling inkluderer også en eksklusiv visning av en ny film av kunstneren Luke Fowler. Country Grammar – en film på 18 minutter overført til digital fra 16 mm-film – har som sitt utgangspunkt en tekstperformance av Tompkins fra 2003 med samme navn. Filmen er likevel langt fra en dokumentar om hennes arbeid. Gjennom å veksle mellom ulike visuelle og hørbare perspektiver, og en gradvis avstand i sammenhengen mellom ordene og bildet, fanger Fowlers film både det transeaktige ved hennes fremførelser, og det flytende hastverket ved Tompkins spoken word. 


Åpningstider Lydgalleriet: 
Tirs–fre 11–16 
Lør–søn 12–17
 

Presentert i samarbeid med Lydgalleriet
Film utlånt av Luke Fowler og The Modern Institute, Toby Webster Ltd, Glasgow. 

utstillingsåpning
utstilling
borealis2018
lydgalleriet