Tysnesfest 2018

Arrangementsinformasjon

Tysnesfest 2017 vart eit eventyr utan like med publikumsrekord på heile 32 233. og no inviterer me til den 12. versjonen av den kanskje finaste festivalen i nasjonen. Me ynskjer å stå fram som ein familiefestival med hovudvekt på populærmusikk, men me skal samstundes supplera med mindre innslag, som sikrar ein heilskap i programmet og treff breidda i publikum. Velkommen til Tysnes!
Sjå aftermovie frå festivalen i 2017:

tysnes
tysnesfest
festival
sommer
2018