Medlemskontigent 2017 - Bjørnefjorden Matkultur

Arrangementsinformasjon

Bjørnefjorden Matkultur er eit samarbeid mellom mataktørar i regionen som har som mål å fremma matkultur rundt Bjørnefjorden. Frå fjord og jord, til bord. Bjørnefjorden Matkultur skal gjera mat og råvarer frå regionen etterspurt, kjent og tilgjengelige. Bjørnefjorden Matkultur skal bidra til utvikling, vekst og framtidstru hos bønder, produsentar, matforedlare, spisestader og andre som arbeidar med mat.

Kven kan bli medlem og kva kostar det?

Det kostar 390,- for første driftsåret 2017.
Alle som driv med mat og råvarer for sal i regionen kan bli medlem.


Kva får du som medlem?

Moglegheit til å bidra til utvikling, vekst og fremtidstru i næringa. Vera med å gjera mat og råvarer frå regionen kjent og tilgjengelege. Felles marknadsføring og samarbeid om sal, turisme og anna. Møteplass for utveksling av røynsle, opplevingar og kompetanseheving. Kurs, matfestivalar og anna i samarbeid med lokale bidragsytarar. Vi lagar også eit eige medlemsmerke som eit stempel på opphav og kvalitet. Nettsida til foreininga vil ha full oversikt over alle medlemmane, med kart og eiga side forkvart medlem som syner plassering, informasjon, besøksmoglegheiter, kor ein kan få tak i produkta og meir.


Aktiviteter og moglegheiter i 2017

• Nettside med arrangementskalender, presentasjon av medlemmene, kontaktinfo og meir

• Vi arrangerer besøksturar og kurs hos aktørane. (Er din stad aktuell for besøk?)

• På Bondens dag (Osøyro) 30. september har vi mål om eige telt. Kan vi selje våre produkt og varer saman?

• Torgdagar der vi sel eit utval lokale råvarer og mat på «torget» i Samnanger, Os, Tysnes og Fusa.

• Det store Bjørnefjordmåltidet i Oseana 7. oktober med eige kokkelag frå regionen, og 100% råvarer frå Bjørnefjorden regionen – har du noko å tilby? Årets store hending, der aktørane verkeleg får sin heidersplass og vert synleg.


Korleis kan eg væra med å skape oppmerksamheit og interesse?

Bli medlem! Du kan vera med på alle aktivitetane, få presentert og seld varer og få marknadsført deg og ditt tilbod.


Spørsmål?

Mail til Matkultur@os-ho.kommune.no

medlemskontingent
medlemsskap
medlemskap