Biblioteksseminaret 2014: Det utadvendte biblioteket

Arrangementsinformasjon
Default innholdsrik og travel hoest paa soelvberget mainarticlethumbnail

En oppdatert formålsparagraf har gitt folkebibliotek en forsterkning av  rollen som åpen og offentlig møteplass og debattarena , i tillegg til den tradisjonelle formidlerrollen. UH-bibliotek satser på å synliggjøre og formidle kunnskap og læring på nye måter. Skolebibliotekene skal være både lære- og væresteder, og bibliotekaren en pedagogisk medspiller for lærerne. Hvordan arter dette seg i praksis for utformingen av lokaler,  kommunikasjon, kompetanse og åpenhet?

Åpningsforedrag av journalist og kommentator Sven Egil Omdal

Innlegg av:

Kristin Danielsen, leder for Deichmanske bibliotek i Oslo

Gitte Kolstrup, bibliotekdirektør på Universitetet i Stavanger

Mariann Schjeide, leder i Norsk bibliotekforening

Åsne Hestnes, avdelingsleder for bibliotek på Dønski vgs, Bærum

Vegar Hoel, skuespiller og tidligere bibliotekansatt

Arrangeres i samarbeid med Norsk bibliotekforening Rogaland

Arrangementet er støttet av Rogaland fylkeskommunebiblioteksseminar
samtale
foredrag
seminar
kiellandrommet
torsdag
aktualitet
danielsen
hoel
hestnes
schjeide
kolstrup
omdal