Lydia Davis + Gunnhild Øyehaug (In English)

Arrangementsinformasjon

En av USAs mest kritikerroste og prisbelønnede forfattere møter Gunnhild Øyehaug til samtale om hverandres tekster og om oversettelse. Intervjuer er Frode Saugestad, mannen bak Norsk-amerikansk litteraturfestival.

Lydia Davis har gitt én roman og seks novellesamlinger. Hun er også en engasjert oversetter og formidler av blant annet franskspråklig litteratur. Norsk lærte hun seg på egenhånd gjennom å lese Dag Solstad.

Øyehaug, med sine konsise korttekster og noveller er på mange måter Davies' norske motstykke. Hennes siste novellesamling, Draumeskrivar, kom nettopp fra trykkeriet.

Lydia Davies har oversatt Gunnhild Øyehaug for the Paris Review.

 

One of the most critically praised and awarded authors in the US meets Gunnhild Øyehaug for a conversation about each others texts and translation. The interviewer is Frode Saugestad, the man behind the Norwegian-American literature festival.

Lydia Davis has published one novel and six collections of short stories. She is also a dedicated translator and presenter of among others French literature. She learned Norwegian by reading Dag Solstad.

Gunnhild Øyehaug is with her concise short texts in many ways Davies' Norwegian counterpart. Her latest collection of short stories, Draumeskriver, is fresh from the publisher.

Lydia Davis has translated Gunnhild Øyehaug for the Paris Review.

davis
øyehaug
saugestad
kapittel16
onsdag
a-kort
english
cappelendamm
kolon