Entrébiljett Skulptur i Pilane 13 augusti

Evenemangsinformation

1) Välj tidpunkt för entré i listan.

Välj tidpunkt då du/ni vill komma till Pilane. Tidsintervallet gäller själva entrén men du kan givetvis stanna på utställningen så länge som önskas, fram till kl 20. 

2) Välj därefter typ av biljett:

  • Vuxna 140 kr. 
  • Pensionär och student 120 kr. 
  • Barn under 15 år fri entré i sällskap av vuxen. 
  • NYHET FÖR DIG SOM ÄR 70+
    Entré 70 kr för morgonpigga sjuttioplussare. Gäller insläpp alla dagar mellan kl 9.00 och 10.30. Övriga tider ordinarie pris.


3) Välj "Gör din beställning" och slutför köpet.

Biljetterna skickas till din mobil eller mailadress. När du kommer till Pilane scannar vi din biljett direkt från mobilen vid entrén. Om du inte har en smarttelefon, ber vi dig ta med en utskrift av biljetten du har fått till din mailadress.

4) Scanna din biljett vid entrén. Välkommen!In English:

1) Select time of entry 

Choose the time when you want to come to Pilane. The time interval applies to the entrance itself, but you can of course stay at the exhibition for as long as desired, until 8 pm.

2) Select type of ticket

  • Adults 140 sek. 
  • Senior and student 120 sek. 
  • Children under 15 years free admission in the company of an adult
  • Special offer 70+: Entrance 70 sek between 9:00 - 10:30. Regular price all other opening hours.

3) "Make your order" and check out.  

Tickets are sent to your mobile or email address. When you arrive at Pilane, we scan your ticket directly from the cellphone at the entrance. If you do not have a smartphone, please bring a copy of the ticket you have received to your email address.

4) Scan your ticket at the entrance. Welcome! 

skulptur
skulpturpark
museum