page view image
Tidsluckor
Evenemangsinformation

Ostindiefararen Götheborg är ett historiskt besöksmål i Göteborg och ett skepp lastat med upplevelser. Ett livs levande skepp med en levande historia att berätta, ärrad av hårda stormar och märkt av tusen och åter tusen sjömil på de stora haven. Här får besökaren ta del av allt från fängslande berättelser till tjärdoftande skeppsbyggnadskonst i en tidstypisk 1700-talsmiljö under en guidad visning ombord. Skeppet kan endast besökas med guide.


Öppettiden under sommaren 2024:

Måndag – söndag: 10.00 – 17.00


I år säljer vi även en barnanpassad guidad tur tillsammans med teaterföreställningen "Kaparen och Knölen 1719" samt Eriksberg Fun Zone. Klicka här för att läsa mer och för att boka biljetter gå till sommarteater.nu.


Välkommen ombord!


Vänligen notera att detta endast är för Svenska guidade turer. För engelska turer, klicka här.

historia museum guidning familj upplevelse ostindiska ostindiefararen soic götheborg swedishshipgötheborg eastinsiaman ship