page view image
Tidsluckor
Evenemangsinformation

Ostindiefararen Götheborg är ett historiskt besöksmål i Göteborg och ett skepp lastat med upplevelser. Ett livs levande skepp med en levande historia att berätta, ärrad av hårda stormar och märkt av tusen och åter tusen sjömil på de stora haven. Här får besökaren ta del av allt från fängslande berättelser till tjärdoftande skeppsbyggnadskonst i en tidstypisk 1700-talsmiljö under en guidad visning ombord. Skeppet kan endast besökas med guide.


Öppettiden under sommaren 2024:


Guidade turer enligt nedan:

10.00-11.00 Svensk guidad tur.

11.00-12.00 Svensk guidad tur.

12.00-13.00 Svensk guidad tur.

13.00-14.00 Engelsk guidad tur.

14.00-15.00 Svensk guidad tur.

15.00-16.00 Engelsk guidad tur.

16.00-17.00 Svensk guidad tur.


I år har vi även en er anpassad barnguidning samt en kombinerad biljett för flera olika aktiviteter på Eriksberg. Läs mer på hemsidan här.


Välkommen ombord!


Vänligen notera att detta endast är för Svenska guidade turer. För engelska turer, klicka här.

historia museum guidning familj upplevelse ostindiska ostindiefararen soic götheborg swedishshipgötheborg eastinsiaman ship