page view image

Medlemskap i Karlstad Fotboll år 2021

Evenemangsinformation

Medlemskapet är personligt.
Som medlem bidrar du till klubbens utveckling och kan vara med och påverka vägvalen framåt.
Medlemskapet ger dig rättighet att gå på årsmöten under året.
För mer information, se vår hemsida.