Bibliotekseminaret: Folkets bibliotek? Samhald og innhald

Evenemangsinformation

Hovudforedrag ved Joacim Hansson, professor og forskar ved Universitetet i Væxsjø: "Folkets bibliotek? Bibliotekets identitet anno tjuehundretallet."

Debatt : Kva vil me med biblioteka?
Med:

  • Georg Arnestad, forskar og forfattar
  • Freddy Øvstegård, medlem i kulturkomiteen for SV
  • Anne Toril Stenberg, kulturhussjef Sølvberget
  • Line H. Hjellup, redaktør av boka Skolebiblioteket

I tillegg: Lars Egeland om «Bibliotek på tvers» og me får foredrag om skolebibliotek.

Fullt program:

Tid

Programpost

Aktør

Tema

10:00 – 10:10

Velkommen

Tonje Thorsen

Leder NBF; Rogaland


10:10-11:00

Foredrag

«Folkets bibliotek»

Joacim Hansson

Hva vil de med bibliotekene i Sverige? Et blikk på den svenske bibliotekutredning

11:00 – 11.15

Pause11.15 – 11:30

Innledning til debatt

Svein Arne Tinnesand

Bibliotekene i Norge – hvor står vi nå?

11:30 -12:15

Hva vil vi med bibliotekene? - Debatt

Anne Torill Stensberg, biblioteksjef Stavanger


Georg Arnestad, kulturforsker


Freddy Øvstegård, stortingspolitiker, SV


Line Hansen Hjellup

Debattleder: Espen Røsbak

Hva skal biblioteket være i en digital tidsalder? Garantister for objektiv informasjon og kunnskap i et samfunn preget av polarisering og fake news? Arenaer for debatt? Arenaer for kontemplasjon? Sosiale møteplasser? Formidlere av litteratur og kultur?

Hvilke endringer / grep må til for at bibliotekene skal oppfylle den rollen vi ønsker det skal ha?

Blir det bedre for skolebibliotekene når kultur og utdanning skal lege melding sammen?

Hvordan endrer digitalisering og nye modeller for drift, som ubetjente åpningstider, skrankeløse bibliotek og selvbetjening, bibliotektilbudet og bibliotekbruken?

12:15 -12:45

LUNSJ12:45

Et veddemål

Av Skuespillere fra Rogaland teater

Skrevet av Kristin Haga

13:00 – 13:30

Skolebibliotek

Line Hansen Hjellup

Redaktør av ny bok om skolebibliotek

13:30 – 14:00

Små bibliotek og

Kombinasjonsbibliotek

Birgithe Schumann-Olsen, biblioteksjef Øvre Eiker


Kløften mellom bibliotektilbudet i storbyene og bibliotek i små kommuner blir større og større. Hva slags bibliotektilbud er realistisk i kommuner med mellom 1000 og 10 000 innbyggere?

Hvordan kan resten av bibliotekfeltet spille de små bibliotekene gode?

Kombinasjonsbibliotek har blitt luftet som en relevant løsning fra politisk hold. Hva er bibliotekfeltets erfaringer med denne løsningen?

14:00 – 14:15

Pause14:15-15:00

På tvers av biblioteksektoren

Lars Egeland

Samarbeid mellom fag-, forsknings- og folkebibliotek
Er det utfordringer som kan møtes bedre dersom vi løser opp i silotenkingen og ser oss selv først og fremst som «bibliotek», uten prefiks?


torsdag