Insektene kommer til Son!

Arrangementsinformasjon

Vi får besøk av superformidler Anja Meinike Dørre fra Oslo reptilpark og noen av innbyggerne der!
Alle er velkomne, både på to, seks, åtte eller 1000 ben!