Babysong på Finnøy bibliotek

Arrangementsinformasjon

Babysong, det vil seia rim, regler, voggesongar, barnesongar, folketonar, tilpassa målgruppa 0-24 mnd. Kjekke musikalske opplevingar saman med andre. Brenda frå kyrkjekontoret vil vera ansvarleg for babysongen.

 

finnøy
baby
musikk