Seniordata

Arrangementsinformasjon

Ulike utfordringar med pc, nettbrett og smarttelefon blir teke opp i dette treffet. Ta med spørsmåla dine, og pc/nettbrett/smarttelefon, så får du hjelp!

finnøy
senior
læring