Adrian Waade/Håkon Aase

Arrangementsinformasjon

Sjangerløs improvisasjon i møte med Vanntårnets akustikk

Adrian Waade (fiolin), Håkon Aase (fiolin)

Adrian Løseth Waade og Håkon Aase har spilt sammen i ulike større settinger, men her møtes de i et duoformat hvor de får dyrke fiolinen som improvisasjonsredskap. To fioliner oppleves som større enn summen av enkeltdelene fordi de  resonnerer med hverandre på en måte kun to like instrumenter er i stand til. Dette skaper både store og små muligheter for dynamisk og klanglig variasjon. Duoen forsøker alltid å bevare et enhetlig musikalsk uttrykk, men ønsker samtidig å gå dit hvor musikken og nerven finnes i hvert øyeblikk. Både Adrian og Håkon har bakgrunn fra klassisk-, jazz- og samtidsmusikk og komponerer også egen musikk for små og store ensembler. Begge er utpregede melodikere, men med en forkjærlighet for teksturlig, tonal og rytmisk eksperimentasjon.


jazz
jazzclub
fele
fiolin
gallerivanntårnet