Palaver

Arrangementsinformasjon

Friskt og fremragende!

En palaver kan være så mye, det kan være en inderlig krangel, eller høylytt diskusjon i et rabaldermøte. Men det kan også være en lang og dyp samtale – en innholdsrik diskusjon der deltakerne møtes rundt leirbålet med respekt for hverandre. Et sted hvor man lytter, tar til seg og behandler utsagn, før man sender tilbake et svar som bringer samtalen interessant videre.

Musikerne i bandet Palaver arbeider på den siste måten. De dyrker samtalen som et rammeverk for sine komposisjoner. Med en felles kompositorisk basis gjør fire av våre mest spennende og originale improvisasjonsmusikere Palaver til et unikt ensemble.

Fredrik Luhr Dietrichson (bass), André Roligheten (sax/klarinett), Kim Myhr (gitar), Hans Hulbækmo (trommer)


jazz
jazzclub
kontrabass
gitar
saxofon
saksofonist
trommer
flasken