AVLYST Vossa Jazz 2020, festivalpass

Arrangementsinformasjon

Gjeld alle konsertane på Vossa Jazz 2020 dersom ledig kapasitet. Gjeld ikkje Vossakveik torsdag. 

Billetten må bytast i armband på billettkontoret i Vangsgata 6, vis a vis Park, under festivalen.

Ungdom t.o.m. 25 år kan kjøpa festivalpass til sterkt rabattert pris. Avgrensa tal billettar. Legitimasjon må visast fram.

Til utvalde konsertar vil gjester med festivalpass kunna kjøpa plassbillett for å vera sikra å koma inn.

Badnajazz har eige festivalpass.

Sjå www.vossajazz.no for program frå desember.

voss
vossajazz
vossajazz2020
jazz
festival
festivalpass
jazzfestival