Christian Frederik-foredraget

Arrangementsinformasjon

GRATIS! Last ned billetter på Ticketco. OBS! Begrenset antall plasser 

Christian Frederik-foredraget ved historiker og professor ved Universitetet i Oslo; Øystein Sørensen

«Christian Frederik i august 1814 – hva skjedde og hva kunne ha skjedd?» 
I august 1814 lå Norges videre skjebne i Christian Frederiks hender. Sverige (eller rettere sagt den svenske kongen) hadde fått Norge i krigsbytte ved freden i Kiel i januar. Det norske opprøret mot Kielfreden hadde resultert i at Norge var blitt en egen stat med en ny grunnlov og med Christian Frederik som konge. Svenskene invaderte Norge i juli for å ta sitt bytte. Hovedtyngden av de to hærene var samlet i Østfold, det kom visse svenske fredsfølere, og den nye norske kongen måtte ta en avgjørende beslutning. 

Christian Frederik valgte fredsforhandlinger og tilbød seg å abdisere. Resultatet ble den norsk-svenske unionen vi kjenner den. Hva betydde egentlig denne unionen for Norge? 

Både i samtiden og i ettertid var det mange som kritiserte Christian Frederik for å være feig i august 1814. Hvordan ville det gått hvis han hadde valgt full krig mot Sverige? Hva ville det betydd for utviklingen i Norge på 1800-tallet, og hva ville det ha betydd for oss i dag? 

Foto: Privat / Østfoldmuseene

cf-dagene