Korperler - Moss kammerkor

Arrangementsinformasjon

Moss kammerkor fremfører et knippe vakre korverk med undertittel "Fra Bach til Gjeilo," hvor vi fremfører "Lobet den Herrn" og "Northern Lights" fra de to nevnte komponister. I tillegg kommer andre vakre verk fra komponister som Nystedt, Brahms, Fauré og  Sandvold for å nevne noen.

Det blir en blanding av a capella og arrangement med orgel og/eller cello.

mosskammerkor
mosskirke
moss