Fjellskitur med turlaget og DNT Ung

Arrangementsinformasjon

Fjellskitur frå Øvstedalen til Rindabotn. Avreise frå Sogndal Skyttasjon kl 10:00. Retur frå Rindabotn 15:30. Lågterskel skitur for alle, som går i snilt terreng. Turen egnar seg også for dei litt yngre. Bli med Turlaget på tur, og opplev Sogndal også med smalare ski på beina!

fsf19