Åpning av Kiellandsenteret

Arrangementsinformasjon

Velkommen til den offisielle åpningen av Kiellandsenteret på Sølvberget! Vi feirer dikterens 170-årsdag med taler, dans, kake og fest, og inviterer publikum til våre nye utstillinger i første og fjerde etasje. Åpningen markeres med Kielland-arrangementer hele uken.

kielland
kiellandåpning