Kjenn din Kielland - litterær quiz

Arrangementsinformasjon

Hvor bevandret er du i klassikerne? Test litteraturkunnskapen i vår uformelle quiz om Kielland, Kiellands Stavanger og litteratur fra byen.

Dette arrangementet er en del av åpningsuka av Kiellandsenteret på Sølvberget. Kiellandsenteret åpner 18. februar på forfatter Alexander L. Kiellands 170-årsdag. Kielland er Stavangers mest kjente forfatter. Hans liv og virke er en viktig del av byens historie, og hans litterære produksjon har en sentral plass i norsk litteraturhistorie.

Du finner Kiellandsenteret med utstillinger, forfatterkontorer, studieplasser, boksamling og kafé med egen scene i 4. etasje. Kiellandsenteret vil også være synlig i 1. etasje, og med en app kan du stå på torget ved Kiellandstatuen og speile ut over ytringer fra deg selv og dine medborgere. Kiellandsenteret skal dyrke litteratur, lesing og skriving, og være en møteplass for debatt og meningsutveksling.

kielland
åpningsuke
kiellandsenteret
kiellandåpning