Byas og bonde

Arrangementsinformasjon

Arne Garborg og Alexander Kielland var begge markante skikkelser i det litterære miljøet og den offentlige debatten i Norge på slutten av 1800-tallet. Vi har invitert Ørjan Zazzera Johansen fra Nasjonalt Garborgsenter til å snakke om dikternes parallelle liv.

kielland
åpningsuke