Oslo Kulturskoles Rådhuskonsert

Arrangementsinformasjon

Ordføreren inviterer til konsert i Oslo Rådhus, med Oslo kulturskoles beste ensembler og solister.

kulturskolen
rådhuskonserten
oslorådhus
rådhuset
oslokulturskole
elevkonsert