Vossa Jazz 2019, dagskort sundag

Arrangementsinformasjon

Gjeld alle konsertane sundag 14.04. dersom ledig kapasitet. Billetten må bytast i armband på billettkontoret i Vangsgata 6, vis a vis Park, under festivalen. 

Til kyrkjekonserten og konsertane i Osasalen og Gamlekinoen (nytt i 2019) kan gjester med dagskort kjøpa plassbillett for å vera sikra tilgang.

Sjå www.vossajazz.no for program.

voss
jazz
jazzfestival
festival
musikk
dagskort
dagskortsundag
vossajazz2019