Vossa Jazz 2019, dagskort fredag

Arrangementsinformasjon

Gjeld alle konsertane fredag 12.04. dersom ledig kapasitet. Billetten må bytast i armband på billettkontoret i Vangsgata 6, vis a vis Park, under festivalen. 

Til opningskonserten og konsertane i Gamlekinoen (nytt i 2019) kan gjester med dagskort kjøpa plassbillett for å vera sikra tilgang.

Sjå www.vossajazz.no for program.

voss
vossajazz
jazz
musikk
dagskort
festival
jazzfestival
dagskortfredag
vossajazz2019