Vossa Jazz 2019, festivalpass

Arrangementsinformasjon

Gjeld alle konsertane på Vossa Jazz 2019, unntatt Kulturvandring og Sudan Dudan, dersom ledig kapasitet. Gjeld ikkje Vossakveik torsdag. Billetten må bytast i armband på billettkontoret i Vangsgata 6, vis a vis Park, under festivalen.

Ungdom t.o.m. 25 år kan kjøpa festivalpass til sterkt rabattert pris. Avgrensa tal billettar. Legitimasjon må visast fram.

Til opningskonserten, Tingingverket og konsertane i Osasalen på Ole Bull Akademiet, i kyrkja og i Gamlekinoen (nytt i 2019) kan gjester med festivalpass kjøpa plassbillett for å vera sikra å koma inn.

Badnajazz har eige festivalpass.

OBS! Festivalpass gjeld ikkje Kulturvandring eller konserten med Sudan Dudan.

Sjå www.vossajazz.no for program.

voss
vossajazz
jazz
festival
festivalpass
jazzfestival
musikk
vossajazz2019