page view image

Monica Isakstuen og Brit Bildøen les

Arrangementsinformasjon

To forfattarar med nylanserte bøker les på utescenen ved festivalbokhandelen.

Rase utforskar Monica Isakstuen eit ukontrollert sinne, eit sinne som boblar opp i hovudpersonen når mot hennar nærmaste, mot barn og mann, dei hun elskar høgast.

Gjennom tre forteljingar i Tre vegar til havet skildrar Brit Bildøen blant anna avmakt i møte med byråkratiet, og kva desperasjon kan gjere med eit anstendig menneske. Ho teiknar òg eit urovekkjande bilde av ei tid der fugleartar forsvinn i rasande fart.

isakstuen pelikanen bildøen samlaget lørdag kapittel18