Monica Isakstuen og Brit Bildøen les

Arrangementsinformasjon

To forfattarar med nylanserte bøker les på utescenen ved festivalbokhandelen.

Rase utforskar Monica Isakstuen eit ukontrollert sinne, eit sinne som boblar opp i hovudpersonen når mot hennar nærmaste, mot barn og mann, dei hun elskar høgast.

Gjennom tre forteljingar i Tre vegar til havet skildrar Brit Bildøen blant anna avmakt i møte med byråkratiet, og kva desperasjon kan gjere med eit anstendig menneske. Ho teiknar òg eit urovekkjande bilde av ei tid der fugleartar forsvinn i rasande fart.

isakstuen
pelikanen
bildøen
samlaget
lørdag
kapittel18