Globaliseringskonferansen 2018

Arrangementsinformasjon
Default file 1517956305

Globaliseringskonferansen 2018 finner sted i Kulturkirken Jakob og på DOGA Arena 12. - 14. oktober.

Norges største politiske verksted tar opp et stort mangfold av faglige og politiske spørsmål og tema fra hele verden. Vi setter norske tema i et globalt perspektiv og globale tema i et norsk perspektiv. Dette er stedet for deg som er samfunnsengasjert, interessert i globale spørsmål eller brenner for en bedre verden!


Med rundt 60 arrangementer, fra debatter, samtaler og foredrag, til workshops, konserter og kurs finner du garantert noe som faller i smak!


MAKT er årets hovedtema, og konferansen får et nytt og annerledes program i år. Fredag skal fokusere på status og problemer i verden idag, lørdag på alternativer og nye løsninger, og søndag på handling og organisering for å skape en ny og bedre verden!

Årets plenumsmøter blir om følgende tema:

Fredag: Demokratiet ved en korsvei: Har markedet mer makt enn folket? Hvor kom den gryende høyreekstremismen fra?
Lørdag 1: Kampen om vannet: Rent vann er en stadig mer begrensa ressurs, og et maktmiddel. Hvem har makta over vannet, og hvordan kan både makta og vannet forvaltes mer bærekraftig?
Lørdag 2: Kvinnekamp og feminisme verden over: kvinnekampen og feminismen har vist muskler og vunnet frem verden over det siste året. Hva gjenstår nå og hvordan går vi videre?
Søndag: Ta havet tilbake og jorda i bruk! Våre grunnleggende ressurser er iferd med å bli røvet fra oss. Hvem har makta? Dette skal vi leve av i all fremtid, og nå må vi ta makta tilbake til folket!


Program og innledere annonseres.

kulturkirkenjakob
kulturkirken
politikk
globalisering
aktivisme
student
doga
musikk
kunst
verksted
fred
miljø
rettferdighet
konferanse
festival
workshop
Byrådet støtter Globaliseringskonferansen over Oslo kommunes driftsbudsjett. Det er vi meget takknemlige for!