page view image

HÅP FOR GAZA

Arrangementsinformasjon

Israels krigføring i Gaza utgjør nå et av de verste angrepene på en sivilbefolkning i vår levetid. Den humanitære situasjonen er svært kritisk.

Vi aner ikke når dette er over. Til nå er over 23.300 mennesker drept. Omtrent halvparten av dem er barn. For de som fortsatt er i live har den pågående krigen i Gaza påført store skader, og for mange har amputasjon vært nødvendig. Det betyr et liv uten bein eller armer. Med alt det innebærer. Spesielt små barn og ungdommer har blitt hardt rammet. 

Sammen kan vi hjelpe noen av dem og gi de et håp om et bedre liv.

ALPC ble etablert i 1974, og var de første årene en del av Ahli Arab Hospital, frem til det ble en egen enhet i Gaza by i 1985. Det er det eneste senteret av sin art i Gaza, ikke tilknyttet myndighetene og en non profit-organisasjon. ALPC jobber med en tverrfaglig tilnærming der en ortoped, en kvalifisert protesetekniker og en fysioterapeut vurderer pasienter, og tilbyr høykvalitets rehabiliteringstjenester. Senteret er støttet og delfinansiert av Røde Kors (ICRC), som bidrar med opplæring, materiell og kvalitetssikring av pasientomsorgen.

 

De som skal bidra er:

Pernille Heckmann og Sigurd Heckmann Hagen

Ole Herman Huth

Svenn Lundestad 

Maria Mohn

Johan A. Dagfinrud

Avin Rostami

Trond Borg Grønnerud og Christian Janitz (Gutta).

Rep. fra Flyktningehjelpen

Rep. fra Leger uten grenser

Det blir også opprettet en spleis hvor man kan bidra med det man ønsker

Konserten støttes av Vennskapsforeningen Sarpsborg Betlehem.

gleng glenghuset sarpsborg østfold håp gaza alpc