Vossa Jazz 2018, dagskort laurdag

Arrangementsinformasjon


Gjeld alle konsertane laurdag 24.03. dersom ledig kapasitet. Billetten må bytast i armband på billettkontoret i Vangsgata 6, vis a vis Park, under festivalen. 

Til Tingingsverket og konsertane i Osasalen kan gjester med dagskort kjøpa plassbillett for å vera sikra tilgang.

Sjå www.vossajazz.no for program.

voss
vossajazz
jazz
festival
jazzfestival
musikk
dagskortlaurdag