page view image

USpelt // Spelt Tromsø

Arrangementsinformasjon

Elever fra musikklinja på Kongsbakken VGS framfører egne arrangemen5ter og har også jobbet med nye Tromsø-sanger under ledelse av Thomas Ragnar Larsen, som er musikklærer på Kongsbakken og en allsidig gitarist. Alle klassetrinnene opptrer, og du kan regne med å bli både overrasket og imponert over byens og landsdelens kommende musikere i fri dressur!
To.27.04.23 kl.20.00 Vertshuset Skarven kr 150/10

leo konsert visekonsert