page view image

Hymns of Compassion

Arrangementsinformasjon

Hymns of compassion

I et lydlandskap som gir lytteren en katedralopplevelse tar Øyvind Kristiansen (piano, orgel og programmering) og Jonas Kilmork Vemøy (trompet, elektronikk og programmering) for seg musikk knyttet til pasjonstiden.

Duoen improviserer over kjente salmer som «O hode høyt forhånet», «Den stunda i Getsemane» og «Hill Deg, Frelser og Forsoner».
Vemøys varme og luftige trompettone gir et sterkt, ordløst innhold til alle melodier og improvisasjoner. Kristiansens uttrykksfulle anslag og dynamiske klaverimprovisasjoner kombinerer alvor og lekenhet. Musikken kjærtegner sjelen og gir lytteren trøst og medfølelse, men også utfordringer. Hovedstemningen på denne konserten vil vekslemellom drama og ro, med kraftfulle dynamiske løft og stor dybde i lydbildet.

Øyvind Kristiansen – piano, synth & programmering  

Jonas Kilmork Vemøy - Trompet, elektronika  

Billetter kr.200.- TicketCo og ved inngang Gratis under 18 år 

hymner pasjon