page view image

Nordmennene i Sachsenhausen

Arrangementsinformasjon

Foredrag med Svein Egil Omdal

2500 nordmenn var fanger i konsentrasjonsleiren Sachsenhausen under annen verdenskrig. Journalist og forfatter Sven Egil Omdal har skrevet den mest omfattende beskrivelsen av nordmennene i leiren: Bønder og arbeidere, professorer og leger, fiskere og kjøpmenn sultet sammen, slet sammen og drømte sammen. Her satt mennesker som skulle ha mye å si for gjenoppbyggingen av Norge etter krigen. I de såkalte Norskebrakkene fantes to kommende norske statsministre, seks kommende statsråder og andre som skulle bidra til å skape et bedre Norge etter krigen. Her skapte nazistene ironisk nok et politisk verksted for helt andre ideer enn nazismen.

 

Sven Egil Omdal er forfatter og journalist. Han har tidligere vært redaktør i Stavanger Aftenblad og leder av Norsk Journalistlag og Pressens Faglige Utvalg. Omdal har skrevet en rekke bøker, blant annet «Borgerlønn. Ideen som endrer spillet» (med Ingeborg Eliassen», «Gestapokjelleren», «Stavanger – slik du var» og «Byen som formet Norge». Høsten 2022 kom bøkene «Nordmennene i Sachsenhausen» og «Den lange veien til Ullandaug. Fra Magnus Lagabøtes hospital til nye Stavanger Universitetssjukehus».

foredrag sveinegilomdal sachsenhausen nordmennene i sachsenhausen bok 2.verdenskrig