page view image

Skolefraværskonferansen 2022 // Forebyggende arbeid og tidlige tiltak

Arrangementsinformasjon


Skolefraværskonferansen 2022; Foredrag av Øyvind Fallmyr og Trude Havik.


Øyvind Fallmyr kl. 09:00-11:00 Følelseshåndtering og relasjonsarbeid i skolen 

Øyvind Fallmyr er spesialist i klinisk psykologi og har 24 års erfaring som skolepsykolog og klinisk psykolog. De siste 14 årene har han jobbet i BUP. Fallmyr har skrevet «Følelseshåndtering og relasjonsbygging i skolen. En emosjonsfokusert tilnærming» (revidert utgave i 2020) og «Kompetente foreldre. Styrk barnet og løs konflikter med følelsesbevissthet og empati.» (2022).


Trude Havik kl. 12:00-15:00 Skolefravær og skolevegring – hvordan kan skolen forebygge og tidlig iverksette tiltak?

Trude Havik er førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger. Hennes doktorgradsarbeid omhandler skolens rolle ved skolefravær og skolevegring, og hun har siden den gang jobbet med tematikken. Hun forsker også på klasseromsinteraksjoner, elevengasjement, mobbing og vennskap. Havik har jobbet i PPT som leder og spesialpedagog, og som lærer og spesialpedagog i grunnskolen. Hun har skrevet «Skolefravær. Å forstå og håndtere skolefravær og skolevegring» (2018).


Programmet starter kl. 09:00. 

Kaffe og te serveres fra kl 08:30.

Lunsj kl. 11:00-12:00. 

Pris per deltager: 950,-  NOK inkl. kaffe, te og lunsj. Gratis parkering på oppmerkede plasser. Følg skilting på stedet

Målgruppe: Ansatte i grunn- og videregående skoler, PPT, skolehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten, ungdomsråd, ungdomsloser, ledere, politikere og andre interesserte i oppvekstsektoren i kommune og fylkeskommune.


Påmelding og billettkjøp : Frist for påmelding 9. september 2022.

Ved spørsmål om konferansen, for å varle om evt. allergier - send e-post med emnetittel «skolefraværskonferanse» til nina.mork@tonsberg.kommune.no. 

Ber om at deltagers deltagers fulle navn, arbeidsplass, epostadresse legges inn ved billettkjøp. 

Ønsker du å betale med faktura: Kontakt Bakkenteigen kulturhus v/ anne.bakken@horten.kommune.no


Velkommen!


Arrangør er Skolefraværsteamet (SFT), Tønsberg kommune.