LSD (Lindborg, Sjöstedt and Daniel)

Arrangementsinformasjon

Sonny Rollins er reinkarnert i en ung svenske!

...og inspirasjonskilden selv elsker bandet.

Trioen LSD spiller sammen som et trehodet dyr. Det er som om hvert virvelslag, hvert anslag på bassen og hver tone på saxen spilles av hele bandet. 

"SOON", deres uppfølger till suksessdebuten ”Trio Colossus” er utmanende, rå, eksplosiv og full av inderlighet og sjel. Musikken spenner over ett stort spekter der åppningssporet ”Soon One Mornin'” er en gammal Negro Spiritual, ”Je Suis Seul Ce Soir” er en fransk chanson og ”Memories Of Her” gir assosiasjoner til salmer. Bandet har lenge turnert både i Sverige og utenlands, og er kjent for smittende spilleglede og engasjement.


Fredrik Lindborg -saxer/klarinett

Martin Sjöstedt -bass

Daniel Fredriksson -trommer


Dørene til konsertavdelingen åpner kl.19.45, og konserten starter til annonsert tid.

Konserten er støttet av Norsk Kulturråd og Nesodden kommune

lsd